เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข้อมูลโรงเรียน
 หลักสูตร
 ปฏิทินโรงเรียน
 บุคลากร
 การคัดเลือกนักเรียน
 ข่าว
 กิจกรรม
 ติดต่อโรงเรียน
 คู่มือประชาชน

Login
User name
 
Password
 
 
 

ลิงค์กลุ่มโรงเรียน
CSHS-Center
ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์
จภ. เชียงราย
จภ. พิษณุโลก
จภ. มุกดาหาร
จภ. บุรีรัมย์
จภ. ปทุมธานี
จภ. ชลบุรี
จภ. เพชรบุรี
จภ. นครศรีธรรมราช
จภ. ตรัง
จภ. สตูล
จภ. ลพบุรี
ลิงค์อื่นๆ
CSHS-Center
สพม.19
นวัตกรรม สื่อการสอน
- ครูสุรจิตา เศรษฐภักดี
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
- รอง ผอ.ประทีปแสง
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

Untitled Document
           
 
 

"YOUR WEBSITE HAVE BEEN HACKED BY ANONYMOUSE !!"    

 

"HACKED BY ANONYMOUSE" WE ARE ANONYMOUSE WE ARE LEGION WE DO NOT FORGIVE WE DO NOT FORGET EXPECT US !!

 
       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ศักยภาพสูงหรือมีความ สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีจุดเน้นสำหรับนักเรียนกลุ่มที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบ จัดการศึกษา นลักษณะโรงเรียนประจำให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของ นานาชาติ ผู้เรียนมีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้น มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นพัฒนา ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ


 

รางวัลระดับนานาชาติ ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น The 1st Prize Energy Research Project Presentation ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum SKYSEF 2014) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลระดับนานาชาติ ชนะการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น The 1st Prize Energy Research Project Presentation ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum SKYSEF 2013) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรียน สำหรับบุคลากร,นักเรียน และ บุคคลทั่วไป

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸ªà¸­à¸šà¸„ัดเลือกครูอัตราจ้างและครูธุรการ [ 498 view]

   à¸›à¸à¸´à¸—ินการดำเนินงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย [ 10344 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸³à¸«à¸™à¸”สอบซ่อม การทดสอบสมรรถนะร่างกาย ในวันที่ 25 ก.พ. 2559 เวลา 16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ [ 361 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸œà¸¹à¹‰à¸¡à¸µà¸ªà¸´à¸—ธิ์สอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (ครูธุรการ) ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน [ 403 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸±à¸šà¸ªà¸¡à¸±à¸„รบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างและครูธุรการ [ 1970 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸œà¸¹à¹‰à¸¡à¸µà¸ªà¸´à¸—ธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว งบ 2559 [ 625 view]
>>>> แสดงข่าวทั้งหมด....
 
บทความ
บทความและสิ่งพิมพ์สำหรับงานทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   à¸‚้อมูลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลับเลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ 15475 view]

   à¸‚้อมูลบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2558 ) [ 11049 view]

   à¸‚้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ [ 428 view]

   à¸‚้อมูลบุคลากร แม่บ้าน-ลูกจ้าง [ 426 view]

   à¸‚้อมูลบุคลากร ครูผู้แดแลหอพัก [ 936 view]

   à¸‚้อมูลบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย [ 911 view]
>>>> แสดงบทความทั้งหมด....
 
กิจกรรม
นำเสนอข้อมูลกิจกรรมของทางโรงเรียน ข้อมูล รูปภาพ และรายละเอียดกิจกรรม

   à¸à¸²à¸£à¸›à¸£à¸°à¹€à¸¡à¸´à¸™à¸ªà¸–านศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาขนาดกลาง) ประจำปีการศึกษา 2558 [ 495 view]

   à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¹€à¸žà¸Šà¸£à¸ˆà¸¸à¸¬à¸²à¸§à¸´à¸Šà¸²à¸à¸²à¸£ โรงเรียนจุฬาภรรราชวิทยาลัย เลย วันที่ 22 สิงหาคม 25558 [ 1110 view]

   à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¸§à¸±à¸™à¹€à¸‰à¸¥à¸´à¸¡à¸žà¸£à¸°à¸Šà¸™à¸¡à¸žà¸£à¸£à¸©à¸²à¸žà¸£à¸°à¸šà¸²à¸—สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 922 view]

   à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¸§à¸±à¸™à¹à¸¡à¹ˆà¹à¸«à¹ˆà¸‡à¸Šà¸²à¸•à¸´ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) [ 849 view]

   à¸§à¸±à¸™à¸ªà¸¸à¸™à¸—รภู่ และ ต่อต้านยาเสพติดสากล 2558 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 26 มิถุนายน 2558 [ 649 view]

   à¸à¸´à¸ˆà¸à¸£à¸£à¸¡à¸§à¸±à¸™à¸ªà¸–าปนาโรงเรียนและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 / วันที่ 11 มิถุนายน 2558 [ 666 view]
>>>> แสดงกิจกรรมทั้งหมด....
 
งานรับนักเรียน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานรับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¸±à¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡(ลำดับที่ 48-49)ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มารายงานตัว(รอบ4)ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559. [ 1166 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¸±à¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¸›à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มารายงานตัวในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 [ 681 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¸±à¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¸›à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มารายงานตัว(รอบสอง) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 [ 1012 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸£à¸²à¸¢à¸Šà¸·à¹ˆà¸­à¸™à¸±à¸à¹€à¸£à¸µà¸¢à¸™à¸šà¸±à¸à¸Šà¸µà¸ªà¸³à¸£à¸­à¸‡à¸›à¸µà¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸² 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มารายงานตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 [ 1119 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸œà¸¥à¸ªà¸­à¸šà¸„ัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 [ 6693 view]

   à¸›à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸œà¸¥à¸ªà¸­à¸šà¸„ัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 [ 7418 view]
>>>> แสดงข้อมูลงานรับนักเรียนทั้งหมด....
 
รางวัลต่างๆ
รางวัลต่างๆ ของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน

   à¹‚รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริมความสะอาด บรรยากาศน่าเรียน ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [ 863 view]

   à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¹à¸‚่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ (WRO 2014:World Robot Olympiad 2014) ในวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์ จ.ปทุมธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน(WRO 2014 :World Robot Olympiad 2014) รอบชิงแชมป์โลก ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ในวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2557 [ 1259 view]

   à¸£à¸²à¸‡à¸§à¸±à¸¥ ชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ รางวัลที่ 3 หุ่นยนต์อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 2557 (โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 2 ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 12 แห่งทั่วประเทศ) [ 1159 view]

   à¸£à¸²à¸‡à¸§à¸±à¸¥à¸Šà¸™à¸°à¹€à¸¥à¸´à¸¨à¹‚ครงงานฟิสิกส์พลังงาน ระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น The 1st Prize Energy Research Project Presentation ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum SKYSEF 2014) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2557 [ 1714 view]

   à¸£à¸²à¸‡à¸§à¸±à¸¥à¸à¸²à¸£à¹à¸‚่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งหมดในปีการศึกษา 2556 [ 1465 view]

   à¸œà¸¹à¹‰à¸§à¹ˆà¸²à¸£à¸²à¸Šà¸à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸‡à¸«à¸§à¸±à¸”เลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ “The 1st Prize Energy Research Project Presentation” ในงาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum ZSKYSEF 2013) ณ เมืองชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น [ 1058 view]
>>>> แสดงรางวัลทั้งหมด....
 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน Student , ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน
 
Media (สื่อ)
video, audio lecture teaching&learning materials.
   à¸§à¸µà¸”ิทัศน์นำเสนอโรงเรียน 2558 [ 3610 view]
 
eXTReMe Tracker
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 129 ม.5 ต.ธาตุ  อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ : 042-877025 โทรสาร : 042-877034
Copyright © 2012 Princess Chulabhorn Science High School Loei. All Rights Reserved. Contact : pccloei1@hotmail.com