เมนูหลัก
 หน้าหลัก
 ข้อมูลโรงเรียน
 หลักสูตร
 ปฏิทินโรงเรียน
 บุคลากร
 การคัดเลือกนักเรียน
 ข่าว
 กิจกรรม
 ติดต่อโรงเรียน
 คู่มือประชาชน

Login
User name
 
Password
 
 
 

ลิงค์กลุ่มโรงเรียน
CSHS-Center
ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์
จภ. เชียงราย
จภ. พิษณุโลก
จภ. มุกดาหาร
จภ. บุรีรัมย์
จภ. ปทุมธานี
จภ. ชลบุรี
จภ. เพชรบุรี
จภ. นครศรีธรรมราช
จภ. ตรัง
จภ. สตูล
จภ. ลพบุรี
ลิงค์อื่นๆ
CSHS-Center
สพม.19
นวัตกรรม สื่อการสอน
- ครูสุรจิตา เศรษฐภักดี
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
- รอง ผอ.ประทีปแสง
- ครูพิเชษฐ์ กัลป์ชัย

บทความ

     à¸‚้อมูลบุคลากร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (ข้อมูล ณ เดือน กรกฏาคม พุทธศักราช 2558 )   
11048  views
   (By user : pichet /2016-02-24 11:52:32) Edit | Delete

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บรหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา


 à¸„รูและบุคลากร

ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานแนะแนว
งานห้องสมุด
ลูกจ้างประจำ
ครูหอพัก
แม่บ้าน-ลูกจ้าง

 


ฝ่ายงาน

ฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรและมนุษย์
ฝ่ายอำนวยการและงบประมาณ
ฝ่ายกิจการนักเรียนและหอพักนักเรียน

 

 

eXTReMe Tracker
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 129 ม.5 ต.ธาตุ  อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ : 042-877025 โทรสาร : 042-877034
Copyright © 2012 Princess Chulabhorn Science High School Loei. All Rights Reserved. Contact : pccloei1@hotmail.com