• พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  ม.1  ปีการศึกษา 2561

    พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2561

    คลิกพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ม.1 หมดเขตรับสมัครแล้ว การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ นักเรียนที่สมัครสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2560  คลิกพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ม.1 Download เอกสารใบรับรองผลการเรียน ม.1  

    Continue Reading

Recent Posts