20245611_1156374241128952_8441837851593211157_n เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ เปิดประตูการเรียนรู้สู่อีสาน สืบสานงาน 46ICT ที่เมืองเลย

“The opening of the E-san Academic Gateway 2017 for the 46ICT leader schools at Loei”
ของกลุ่มโรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย

คลิกลงทะเบียนการแข่งขัน
Download เอกสาร
1. หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
2. เกณฑ์การประกวดและแข่งขัน
3. ตารางกิจกรรม
4. ที่พักในจังหวัดเลย
 สนามหุ่นยนต์ Download Zip ไฟล์ (่jpg + ai)
1. สนามซูโม่
2. สนามรอบแรก
3. สนามรอบชิง
4. สนามแข่งขันโดรน