สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 รอบ2 ปีการศึกษา 2562

วันเด็ก มีผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 303 คนและนักเรียนชั้นม.3 จำนวน 309 คน จากจังหวัดขอนแก่น หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ เลย อุดร หนองบัวลำภูมา นำลูกหลานสอบเข้าเรียนในระดับชั้นม.1 และ 4 ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย