My name is PCSHS​ Loei

VTR PCSHS Loei 2019 🔹🔸

VTR PCSHS Loei 2019🔹🔸อำนวยการสร้าง1.ผู้อำนวยการกิตติชัย กรวยทอง2.รองผู้อำนวยการเสกสรร ตาสี3.รองผู้อำนวยการอภิวัฒน์ บุญงาม4.รองผู้อำนวยการสุธะนะ พามนตรีกำกับ/ตัดต่อ1.นายนพัตธร กรวยทองช่างภาพ1.นายคนคม แสนเมือง2.นางสาวจิตตกานต์ เนืองชัยยศ3.นางสาวพิมพ์นิภา ลอยลมภาพจากโดรน1.นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา2.นายโชติทิวัตถ์ จิตต์ประสงค์ฝ่ายสนับสนุน1.นายพิเศษสุทธิ์ ทวีทรัพย์2.นางสาวธีรตา ถาวร3.นางสาวพิชญ์สินี โซววิมุกติบุตร4.นางสาวสุภาพร ทะสุนทรดนตรีประกอบ : Karmin – Acapella (Official Instrumental)

โพสต์โดย Chula news PCSHS Loei เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019