Symposium​ ครั้งที่​ 3 การเสวนาด้านวิทยาศาสตร์อีสาน 2019 #หย่างเข้าดงพาเข้าวงซิม

Symposium คือ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6​ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬา​ภ​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ภาคอีสาน​ ซึ่งจะให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของทั้ง 3 โรงเรียน ได้เเก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เเละ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ มาทำการนำเสนอโครงงานในสาขาที่ตนเองชอบ ทั้ง สาขาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เเละ วิทยาศาสตร์ประยุกค์ โดยเเบ่งการนำเสนอเป็น 2 รูปเเบบคือ การนำเสนอโดยใช้ Power point หรือ Oral การนำเสนอโดยใช้ Poster โดย การนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการสร้างทักษะในการใช้ภาษาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ให้ทัดเทียมนานาชาติ เเละ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน อีกทั้งการจัดนิทรรศการโครงงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม

โดยในงานได้รับเกียรติจากท่าน รักษาการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ท่านประสงค์ เอี่ยมเวี่ยง เป็นประธานในพิธีเปิดเเละกล่าวให้โอวาท บรรยายกาศภายในงาน มีโรงเรียนเครือข่ายให้ความสนใจในการชมนิทรรศการเเละดูการนำเสนอ งานเลี้ยงต้อนรับ การเเสดงจากทั้งสามโรงเรียน เเละการมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้คณะครูเเละนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปีหน้าเจอกันที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

# Symposium 4

VTR PCSHS Loei 2019 🔹🔸

VTR PCSHS Loei 2019🔹🔸อำนวยการสร้าง1.ผู้อำนวยการกิตติชัย กรวยทอง2.รองผู้อำนวยการเสกสรร ตาสี3.รองผู้อำนวยการอภิวัฒน์ บุญงาม4.รองผู้อำนวยการสุธะนะ พามนตรีกำกับ/ตัดต่อ1.นายนพัตธร กรวยทองช่างภาพ1.นายคนคม แสนเมือง2.นางสาวจิตตกานต์ เนืองชัยยศ3.นางสาวพิมพ์นิภา ลอยลมภาพจากโดรน1.นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา2.นายโชติทิวัตถ์ จิตต์ประสงค์ฝ่ายสนับสนุน1.นายพิเศษสุทธิ์ ทวีทรัพย์2.นางสาวธีรตา ถาวร3.นางสาวพิชญ์สินี โซววิมุกติบุตร4.นางสาวสุภาพร ทะสุนทรดนตรีประกอบ : Karmin – Acapella (Official Instrumental)

โพสต์โดย Chula news PCSHS Loei เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019

โพสต์โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2019
PCSHS Isan Science Symposium 2019 VTR

PCSHS Isan Science Symposium 2019 VTR #หย่างเข้าดงพาเข้าวงซิม

โพสต์โดย Chula news PCSHS Loei เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019