วันคล้ายวันสถาปนาเเละน้อมวันทาบูชาครู พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา​ 2562

13 มิถุนายน 2662 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เเละ กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โดยช่วงเช้ามีกิจกกรรมทำบุญตักบาตร ของคณะครูบุคลากร เเละนักเรียน ชมวีดีทัศน์ที่มาของโรงเรียน 10.00 น. เป็นกิจกรรมไหว้ครูของนักเรียน

VTR กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย🔹🔸

VTR กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย🔹🔸 วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒อำนวยการสร้าง1.ผู้อำนวยการกิตติชัย กรวยทอง2.รองผู้อำนวยการเสกสรร ตาสี3.รองผู้อำนวยการอภิวัฒน์ บุญงาม4.รองผู้อำนวยการสุธะนะ พามนตรีกำกับ/ตัดต่อ1.นายนพัตธร กรวยทองช่างภาพ1.นางสาวจิตตกานต์ เนืองชัยยศ2.นางสาวพิมพ์นิภา ลอยลมฝ่ายสนับสนุน1.นางสาวธีรตา ถาวร2.นางสาวพิชญ์สินี โซววิมุกติบุตร3.นางสาวสุภาพร ทะสุนทรดนตรีประกอบ : Michael Bublé – Everything (Instrumental Original)

โพสต์โดย Chula news PCSHS Loei เมื่อ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2019