กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย​ ได้จัดอบรมโปรแกรม GeoGebra 6

วันที่​ 15-16 มิถุนายน 2562
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย​ ได้จัดอบรมโปรแกรม GeoGebra 6 ให้กับนักเรียน ม.4 จำนวน 144 คน​ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้​ ซึ่งทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้จัดอบรมมาต่อเนื่องเป็นปีที่​ 3​ แล้ว