เชิญชวนสมัครเข้าค่ายบริการวิชาการ​ Innovation and Technology Genius Camp 2019

Download ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องตาม Link ด้านล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/10Tq91YmYkiVraTMdhZAyaCD3eFlsJLJA?fbclid=IwAR12V2iGr-MSrOfbS4OBu-yzsSBe2SuPeIFh8uz5hjBrwYV68mJf9puiLEI