โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ต้อนรับอุปทูตสหรัฐอเมริการ ประจำประเทศไทย

5 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้มีโอกาสต้อนรับ Mr.Peter Haymond อุปทูตรักษาการเเทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอมเริกา ประจำประเทศไทย นำโดยท่านผู้อำนวยการ กิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน คุณครู ได้รับฟังการบรรยายจากท่านอุปทูต ท่านยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม พร้อมกับการเล่าประสบการณ์ของนักเรียนที่เคยเข้าร่วมการเเข่งโครงงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายกาศเป็นไปอย่างสนุก ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ละลึกก่อนท่านอุปทูตเดินทางกลับ

On July 5 2019, the principal, teachers and students had the opportunity to welcome Mr. Peter Haymond, who is the charge de affairs at the United States Embassy in Thailand in Princess Chulabhorn Science High School Loei. Students were allowed to ask questions and a briefed lecture was given by Mr. Peter Haymond on his working sessions as charge de affairs.
Towards the end of the lectures, a closing remark speech was read by the principal in which he appreciates and hope for a successful relationship between Thailand and America.

MS.RENU NUALKAM,HEAD OF ENGLISH DEPARTMENT

ภาพกิจกกรม