ถวายเทียนจำนำพรรษา 2562


๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย นำโดยท่านผู้อำนวยการ กิตติชัย กรวยทอง คณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดห้วยพอดพัฒนาราม และวัดอ้อมแก้ว และเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์เย็น


กิจกรรมการสวดมนต์เย็น