โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คว้าแชมป์มา 2 รางวัลขอรายงานการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2019 ที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ทีมจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คว้าแชมป์มา 2 รางวัล ได้แก่ รายการ wireless control servo motor Four-Oar robot boat obstacle avoidance competition
และ รายการ environmental protection – sea surface sweeper robot game อีก 1 รางวัลได้อันดับที่ 2 ได้แก่ รายการ Hand Generator Four-Oar robot boat competition