จุดเทียนชัย ถวายพระพร


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.00 – 09.30 น. นายกิตติชัย  กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางศึกษา และนักเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

ในเวลา 18.00 น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว