ประกาศผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562