ประกาศ !!! รายชื่อนักเรียนที่ส่งเอกสารการสมัครเเละผ่านการอนุมัติ..


งานรับนักเรียน ขอเเจ้งผลการ ส่งเอกสารยืนยันการสมัคร นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เเละ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้สมัครโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย


รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านคุณสมบัติสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประจำปีการศึกษา 2563
งานรับนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย