ผอ.กิตติชัย​ กรวยทอง​ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ​ระดับเหรียญทอง​ รางวัลทรงคุณค่า​ สพฐ.​ OBEC​ AWARD​S ระดับชาติ​ ครั้งที่​ 8​ ปีการศึกษา​ 2561

ผอ.กิตติชัย​ กรวยทอง​ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ​ระดับเหรียญทอง​ รางวัลทรงคุณค่า​ สพฐ.​ OBEC​ AWARD​S ระดับชาติ​ ครั้งที่​ 8

Read more

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy แก่นักเรียนมาโดยตลอด

Read more

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด

Read more