!!! ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 !! สนับสนุนทุุนการศึกษา

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 เเห่งทั่วประเทศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

Read more

หน่วยงานเบิกจ่ายตรง ระดับดี

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานเบิกจ่ายตรง

Read more

สพม.๑๙ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ติดตามเเละประเมินผลการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read more