Symposium​ ครั้งที่​ 3 การเสวนาด้านวิทยาศาสตร์อีสาน 2019 #หย่างเข้าดงพาเข้าวงซิม

Symposium คือ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6​ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬา​ภ​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ภาคอีสาน​

Read more

พิธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV

ธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV ขึ้นโดยในครั้งนี้จะมีอาสาสมัครไปประจำที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน

Read more