พิธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV

ธีส่งมอบอาสาสมัคร JOCV ขึ้นโดยในครั้งนี้จะมีอาสาสมัครไปประจำที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจำนวน 2 ท่าน

Read more