สพม.๑๙ ติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ติดตามเเละประเมินผลการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

Read more

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จัดกิจกรรม วันคล้ายวันประสูติ

Read more

รักภาษา ศรัทธาครูกลอนสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน2562 ผ่านมาทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ในชื่อ <<< รักภาษา ศรัทธาครูกลอนสุนทรภู่ >>>

Read more

Internet of Things (IoT) คืออะไร

Internet of Things (IoT) คือ “อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง” หมายถึง การที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

Read more