กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย​ ได้จัดอบรมโปรแกรม GeoGebra 6

วันที่​ 15-16 มิถุนายน 2562
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์​ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย​ ได้จัดอบรมโปรแกรม GeoGebra 6

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาเเละน้อมวันทาบูชาครู พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา​ 2562

13 มิถุนายน 2662 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Read more

Symposium​ ครั้งที่​ 3 การเสวนาด้านวิทยาศาสตร์อีสาน 2019 #หย่างเข้าดงพาเข้าวงซิม

Symposium คือ การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6​ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์​จุฬา​ภ​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ภาคอีสาน​

Read more

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ด้วยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy แก่นักเรียนมาโดยตลอด

Read more

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับการประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัด

Read more